صربستان کشوریست واقع در شرق اروپا که از شمال با کشور مجارستان ، از شرق با کشورهای بلغارستان و رومانی ، از غرب با کشورهای کرواسی و بوسنی وهرزگوین و از جنوب با کشورهای مقدونیه و مونته نگرو همسایه می باشد . بلگراد پایتخت این کشور می باشد .