برای دانلود پکیج تور اینجا کلیک کنید.

شب ھنگ کنگ و 3 شب ماکائو

4NIGHT HONG KONG & 3 NIGHT MAC

تلفن: 02188511311

No : DP1000

HOTEL * DBL SGL CHD W B
6-12
CHD N B
2-6
INF
0-2
COM
ROYAL VIEW OR DORSETT
TSUEN WAN
GRAND VIEW
4
4
57.500.000 70.800.000 54.500.000 43.900.000 18.300.000 1,500,000
ROYAL VIEW OR DORSETT
TSUEN WAN
REGENCY ART
4
4
57.500.000 70.800.000 54.500.000 43.900.000 18.300.000 1,500,000
ROYAL VIEW OR DORSETT
TSUEN WAN
TAIPA SQUARE
4
4
57.500.000 70.800.000 54.500.000 43.900.000 19.300.000 1,500,000
BEST WESTERN PLUS KOWLOON
HOLIDAY INN COTAI
4
4
60.900.000 76.500.000 56.900.000 46.800.000 19.300.000 2,000,000
HARBOUR PLAZA8 DEGREE
SHERATON
4
5
63.400.000 79.900.000 60.400.000 47.400.000 19.300.000 2,000,000
HARBOUR PLAZA METROPOLIS
PARISIAN
4
4
67.600.000 88.100.000 61.600.000 48.800.000 19.300.000 2,500,000
HARBOUR GRAND KOWLOON
VENETIAN
5
5
75.200.000 103.100.000 63.200.000 48.800.000 19.300.000 2,500,000
INTER-CONTINENTAL GRAND
CONRAD
5
5
77.900.000 106.600.000 66.900.000 50.800.000 19.300.000 3,000,000
KOWLOON SHANGRI-LA
GALAXY
5
5
82.400.000 115.500.000 71.400.000 50.800.000 19.300.000 3,000,000

- اقامت در ھتل با صبحانه
– ویزای ھنگ کنگ
– بلیط رفت و برگشت ھواپیمایی قطری (پایین ترین نرخ پروازی)
– ترانسفر بین فرودگاه ھنگ کنگ به ھتل و بالعکس
– ترانسفر بین ھنگ کنگ به ماکائو و بالعکس
– ترانسفر رایگان از ھتل به اسکله شھر ھنگ کنگ با اتوبوس (فقط 2 بار در صبح)
– ترانسفر رایگان به اسکله شھر ماکائو (ترانسفر اتوبوس توسط ھتل شھر ماکائو ھماھنگ می شود ساعت سرویس دھی اتوبوس ار 10 صبح تا 5 بعدازظھر میباشد)
- گشت شھری رایگان شھر ماکائو ھمراه با ناھار و گشت شھری رایگان شھر ھنگ کنگ با اتوبوس
- گشت ھای ماکائو: بقایای خیابان پاول – معبد ایما – فروشگاه کیک – برج ماکائو و کازینو
- گشت ھای ھنگ کنگ : قله ویکتوریا ، فروشگاه جواھر و پارک واتر فرانت ( در اتمام تور مسافران با ھزینه خود به ھتل بر میگردند) بلیط موزه مادام توسادوس برای ھر نفر 25 $ میباشد
- ترانسفرھا از ساعت 7 صبح تا 10 شب انجام میگردد و در غیر این صورت مسافران باید خودشان ترانسفر گردند.
- این تور در روز ھای یکشنبه الی پنجشنبه در ھتل ھای ماکائو میباشد جھت ورود در روزھای شنبه و جمعه قیمت تور تغییر یافته و با شرکت داتیس ھماھنگ شود
- اعتبار پاسپورت از زمان پرواز 7 ماه میباشد که بررسی آن به عھده آژانس ھمکار میباشد.