برای دانلود پکیج تور اینجا کلیک کنید.

 سریلانکا

3 NIGHT COLOMBO & 4NIGHT BENTOTA

    No  : DP1005     -  تلفن: 88511311 021    

کلمبو 4 شب بنتوتا

HOTEL * DBL SGL

CHD W B

6-12

CHD N B

2-6

INF

0-2

com

OZO HOTEL

CITRUS

4

4

38.400.000 52.700.000 26.200.000 21.200.000 4.500.000 1.500.000

CINNAMON LAKESIDE

CINNAMON BAY

5

5

40.200.000 55.900.000 29.600.000 22.400.000 4.500.000 2.000.000

CINNAMON LAKESIDE

RIU AHUNGALLE

5TOP

5TOP

47.300.000 65.500.000 32.100.000 25.600.000 4.500.000 2.500.000

سریلانکا

کلمبو 2 شب کندی 3 شب بنتوتا

2NIGHT COLOMBO & 2 NIGHT KANDY & 3 NIGHT BENTOTA

No : DP1006

 تلفن: 02188511311

HOTEL * DBL SGL CHD W B
6-12
CHD N B
2-6
INF
0-2
com
OZO HOTEL
OZO KANDY
CITRUS
4
5
5
38.400.000 52.700.000 29.200.000 21.200.000 4.500.000 1.500.000
CINNAMON LAKESIDE
GRAND KANDYAN
CITRUS
5
5
5
40.500.000 56.700.000 30.400.000 21.700.000 4.500.000 1.500.000
CINNAMON LAKESIDE
GRAND KANDYAN
CINNAMON BAY
5TOP
5TOP
5TOP
42.900.000 59.500.000 30.900.000 23.400.000 4.500.000 2.000.000
CINNAMON LAKESIDE
GRAND KANDYAN
RIU AHUNGALLE
5TOP
5TOP
5TOP
47.900.000 66.900.000 32.500.000 25.900.000 4.500.000 2.500.000

         - اقامت در ھتل با صبحانه
         – بلیط رفت و برگشت ھواپیمایی قطری (پایین ترین نرخ پروازی)
         – کلیه ترانسفرھای فی ما بین فرودگاه و ھتل ھا در شھرھا
         – یک گشت نیمروزی خرید در کلمبو و یک گشت در بنتوتا
         - اعتبار پاسپورت از زمان پرواز 7 ماه میباشد کھ بررسی آن به عھده آژانس ھمکار میباشد.
         - کمیسیون کودک نصف بزرگسال می باشد و نوزاد بدون کمیسیون
         - ھزینه ویزا سریلانکا 40 $ توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می گردد.