برای دانلود پکیج تور اینجا کلیک کنید.

ویتنام

 4 شب ھوشی مین و 3 شب موینھ

4 NIGHT Ho Chi Minh & 3 NIGHT Phan Thiet

No : DP1003

تلفن:  02188511311

HOTEL * DBL SGL CHD W B
6-12
CHD N B
2-6
INF
0-2
com
Ramana Sai Gon
The Sailing Bay

4

4

43.500.000 55.800.000 33.500.000 29.900.000 4.000.000 1.500.000
Continental Sai Gon
Sunny Beach Resort & spa

4

4

46.600.000 61.200.000 35.600.000 31.500.000 4.000.000 1.500.000
New World
The Cliff Resort

5

5

51.800.000 64.400.000 39.500.000 34.300.000 4.000.000 2.000.000
Majestic Sai Gon
Sealink Mui Ne

5

5

52.700.000 71.200.000 40.000.000 34.300.000 4.000.000 2.000.000
Rex Sai Gon
Anantara Mui Ne

5

5

60.800.000 82.200.000 45.900.000 39.900.000 4.000.000 2.500.000

ویتنام

3NIGHT Ho Chi Minh & 3 NIGHT Hanoi 1 NIGHT Ha Long

3 شب ھوشی مین 3 شب ھانوی 1 شب ھالونگ

No : DP1004

تلفن: 02188511311

HOTEL * DBL SGL CHD W B
6-12
CHD N B
2-6
INF
0-2
com
New Pacific
La Siesta
Syrena Cruise

4

4

54.800.000 65.900.000 42.500.000 37.300.000 6.000.000 1.500.000
Golden central
Ha Noi pearl Hotel
Syrena Cruise

4

4

57.400.000 73.900.000 44.200.000 38.400.000 6.000.000 1.500.000
Continental Sai Gon
Tirant Ha Noi
Calypso cruise

5

5

59.600.000 77.100.000 46.200.000 39.800.000 6.000.000 2.000.000
Nikko Sai Gon
Nikko Ha Noi
Starlight cruise

5

5

64.600.000 85.600.000 49.300.000 41.800.000 6.000.000 2.000.000
Rex Sai Gon
Sheraton Ha Noi
Starlight cruise

5

5

69.500.000 91.500.000 53.500.000 45.600.000 6.000.000 2.500.000

- اقامت در ھتل با صبحانه
– خدمات اولیه صدور ویزا
– بلیط رفت و برگشت ھواپیمایی قطری (پایین ترین نرخ پروازی)
– کلیه ترانسفرھای فی ما بین فرودگاه و ھتل ھا در شھرھا
– برنامه چندین گشت در ھو شی مین و موینه
- اعتبار پاسپورت از زمان پرواز 7 ماه میباشد که بررسی آن به عھده آژانس ھمکار میباشد.
- کمیسیون کودک نصف بزرگسال می باشد و نوزاد بدون کمیسیون
- ھزینه ویزا ویتنام 25 $ توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می گردد.