برای دانلود پکیج تور اینجا کلیک کنید.

شب پاتایا و 3 شب ماکائو

4 NIGHT PATTAYA & 3 NIGHT MACAU

No : DP1001  - تلفن:  02188511311

HOTEL * DBL SGL CHD W B
6-12
CHD N B
2-6
INF
0-2
com
SIAM BAY SHORE
GRAND VIEW
4*
4*
53,900,000 67,300,000 49,900,000 40,500,000 12,000,000 1,500,000

SIAM BAY SHORE 

REGENCY ART     

4*
4*
53,900,000 67,300,000 49,900,000 40,500,000 12,000,000 1,500,000

SIAM BAY SHORE

TAIPA SQUARE

4*
4*
53,900,000 67,300,000 49,900,000 40,500,000 12,000,000 1,500,000

ROYAL CLIFFF

HOLIDAY INN COTAI

5*

5*

58,500,000 75,500,000 52,800,000 44,700,000 13,500,000 2,000,000

ROYAL CLIFFF

PARISIAN

4*
5*
63,300,000 81,900,000 55,900,000 47,900,000 13,500,000 2,500,000

ROYAL CLIFFF

VENETIAN

4*

5*

63,300,000 81,900,000 55,900,000 47,900,000 13,500,000 2,500,000

ROYAL CLIFFF

VENETIAN

5*

5*

66,200,000 87,800,000 55,900,000 47,900,000 13,500,000 2,500,000
ROYAL CLIFFF
CONRAD

5*

5*

57,700,000 89,900,000 56,900,000 48,900,000 13,500,000 3,000,000
ROYAL CLIFFF
GALAXY

5*

5*

69,800,000 94,600,000 57,500,000 46,600,000 13,500,000 3,000,000

- اقامت در ھتل با صبحانه
– ویزای عادی تایلند
– بلیط رفت و برگشت ھواپیمایی ماھان به بانکوک
– بلیط رفت و برگشت ھواپیما به ماکائو (در پایین ترین نرخ محاسبه گردیده است)
– ترانسفر بین فرودگاه بانکوک به ھتل پاتایا و بالعکس
– ترانسفر بین فرودگاه ماکائو به ھتل و بالعکس
– ترانسفر رایگان از ھتل به اسکله شھر ھنگ کنگ با اتوبوس (فقط 2 بار در صبح)
– ترانسفر رایگان به اسکله شھر ماکائو (ترانسفر اتوبوس توسط ھتل شھر ماکائو ھماھنگ می شود ساعت سرویس دھی اتوبوس ار 10 صبح تا 5 بعدازظھر میباشد)
گشت شھری رایگان شھر ماکائو ھمراه با ناھار با اتوبوس
گشت ھای تور: بقایای خیابان پاول – معبد ایما – فروشگاه کیک – برج ماکائو و کازینو
این تور در روز ھای یکشنبه الی پنجشنبه در ھتل ھای ماکائو میباشد جھت ورود در روزھای شنبه و جمعه قیمت تور تغییر یافته و با شرکت داتیس ھماھنگ شود
یک گشت شھری + سیم کارت تایلند و راھنمای فارسی زبان در تایلند و راھنمای انگلیسی زبان در ماکائو
اعتبار پاسپورت از زمان پرواز 7 ماه میباشد که بررسی آن بھ عھده آژانس ھمکار میباشد.
کمیسیون کودک نصف بزرگسال می باشد
ویزای ماکائو 20 $ در فرودگاه توسط مسافر پرداخت می گردد.
ھتل رویال کلیف در پاتایا روی اتاق ھای رو به کوه میباشد که در صورت درخواست اتاق ھای رو به دریا مابه التفاوت اخذ میگردد